AquaticPollutants Call 2020: Blíží se konec příjmů návrhů projektů

Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020 končí  18. 5. 2020, 17:00 SEČ. Vaše projekty podávejte prostřednictvím mezinárodního systému, který naleznete zde. Nezapomeňte prosím na odeslání povinných příloh do datové schránky TA ČR (ID datové schránky: afth9xp).

Aquatic Pollutants Call 2020 je mezinárodní výzva zaměřená na podporu výzkumu v oblasti znečištění vodních zdrojů (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources).

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z Programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech v celkové výši 1 000 000 EUR. Uchazečem z České republiky mohou být výzkumné organizace a podniky.

České uchazeče ve výzvě AquaticPollutants si dovolujeme upozornit na upřesnění podmínek výzvy. Z důvodu odlišných systémů zúčastněných poskytovatelů některé kategorie ve finanční tabulce v mezinárodní platformě pro podání projektů přesně neodpovídají specifikům finanční tabulky v TACR Application Form. Částky v jednotlivých položkách se tedy mohou lišit. Celkové částky “requested funding” a “total costs” se musí však shodovat s hodnotami uvedenými v TACR Application Form. Z důvodu chybějící položky “overheads” v tabulce  “own contribution” v mezinárodní platformě, odpovídající částku za nepřímé náklady přičtěte v této tabulce k položce “other costs” tak, aby celková částka za “requested funding” a “total costs” byla shodná s částkami v TACR Application Form. 

Veškeré dokumenty k aktuální výzvě naleznete na webových stránkách  www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2 v sekci “Dokumenty”.

Více informací najdete také na webových stránkách aquaticpollutants.ptj.de/call1.