Call 2020

Výzkum v oblasti znečištění vodních zdrojů

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
březen 2021
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
500 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
17. 2. 2020 - 18. 5. 2020

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Formulář pro druh výsledku NmetS
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče
TACR Application Form AquaticPollutants Call 2020
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příručka pro českého uchazeče – Vše o AquaticPollutants Call 2020
Oficiální dokumenty výzvy

Call Announcement – AquaticPollutants Call 2020
National funding regulations
Guidelines for Pre-Proposal Submission
FAQ_AquaticPollutants Call 2020
AquaticPollutants_prezentace z webináře
Guidelines for Full-Proposal Submission
Funded Projects Booklet AquaticPollutants Call 2020
Související dokumentace a formuláře

TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Pravidla pro publicitu
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund

Výzva je uzavřena. Probíhá realizace úspěšných projektů.

Aquatic Pollutants Call 2020 je mezinárodní výzva zaměřená na podporu výzkumu v oblasti znečištění vodních zdrojů (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources).

Témata výzvy:

Téma 1 – Measuring: Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems

Téma 2 – Evaluating: Risk Assessment and Management of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) to human health and environment

Téma 3 – Taking Actions: Strategies to reduce emerging contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) 

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech v celkové výši 1 000 000 EUR. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Každý partner projektového konsorcia musí splňovat také podmínky svého národního poskytovatele.

Seznam zemí a organizací:
Country/ Region Funding Partner Organisation National Contributions (tentative budget, EURO)
Germany (DE) Jülich (coordinator) 3.000.000 €
Belgium (BE) BELSPO 500.000 €
Belgium (BE) F.R.S.-FNRS 200.000 €
Belgium (BE) FWO 700.000 €
Brazil (BR) CONFAP 100.000 €
Cyprus (CY) RIF 400.000 €
Czech Rep. (CZ)TACR 1.000.000 €
Denmark (DK) IFD 1.000.000 €
Estonia (EE) ETAg 100.000 €
Finland (FI) AKA 850.000 €
France (FR) ANR 2.000.000 €
Greece* (GR) GSRT 1.000.000 €
Ireland (IE) EPA 500.000 €
Israel (IL) CSO-MOH 300.000 €
Italy (IT) ARPA 100.000 €
Italy (IT) MUR 500.000 €
Latvia* (LT) IZM 300.000 €
Moldova (MD) NARD 100.000 €
Norway (NO) RCN 500.000 €
Poland (PL) NCBR 600.000 €
Portugal (PT) FCT 300.000 €
Romania (RO) UEFISCDI 600.000 €
Scotland (UK) SCOTENT 752.000 €
South Africa (ZA) WRC 130.000 €
Spain (ES) AEI 1.000.000 €
Spain (ES) ISCIII 250.000 €
Sweden (SE) FORMAS 1.500.000 €
Sweden (SE) SRC 1.500.000 €
Sweden(*)(**)(SE) Sida 1.420.000 €
Taiwan (TW) MoST 500.000 €
Tunisia (TN) MHSER 150.000 €
Turkey (TR) TUBITAK 750.000 €

-seznam zemí je aktuální ke dni 17. 2. 2020
* Řecko (GSRT) a Lotyšsko(IZM) jsou ve výzvě brané jako „ostatní země“, jelikož jejich FPO (Funding Partner Organisation) v této výzvě použijí strukturální fondy
** agentura Sida (Swedish International Developement Cooperation Agency) zafinancuje úspěšné uchazeče z afrických zemí – Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Dem. Rep.), Eritrea, Ethiopia, The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Pro hledání partneru využijte Partnering platform
Oficiální stránka výzvy
aquaticpollutants.ptj.de

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869178.

Novinky

AquaticPollutants Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy
25. 3. 2021
- Do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 21 českých uchazečů v rámci 16 projektů.…
AquaticPollutants Call 2020: Blíží se konec příjmů návrhů projektů
15. 5. 2020
- Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020 končí  18. 5. 2020, 17:00 SEČ. Vaše projekty podávejte…