Call 2020

Výzkum v oblasti znečištění vodních zdrojů

Více informací

Výzva je uzavřena. Probíhá realizace úspěšných projektů.

Aquatic Pollutants Call 2020 je mezinárodní výzva zaměřená na podporu výzkumu v oblasti znečištění vodních zdrojů (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources).

Témata výzvy:

Téma 1 – Measuring: Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems

Téma 2 – Evaluating: Risk Assessment and Management of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) to human health and environment

Téma 3 – Taking Actions: Strategies to reduce emerging contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) 

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z programu EPSILON, ze kterého TA ČR podpoří české partnery na mezinárodních projektech v celkové výši 1 000 000 EUR. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Každý partner projektového konsorcia musí splňovat také podmínky svého národního poskytovatele.

Seznam zemí a organizací:
Country/ Region Funding Partner Organisation National Contributions (tentative budget, EURO)
Germany (DE) Jülich (coordinator) 3.000.000 €
Belgium (BE) BELSPO 500.000 €
Belgium (BE) F.R.S.-FNRS 200.000 €
Belgium (BE) FWO 700.000 €
Brazil (BR) CONFAP 100.000 €
Cyprus (CY) RIF 400.000 €
Czech Rep. (CZ)TACR 1.000.000 €
Denmark (DK) IFD 1.000.000 €
Estonia (EE) ETAg 100.000 €
Finland (FI) AKA 850.000 €
France (FR) ANR 2.000.000 €
Greece* (GR) GSRT 1.000.000 €
Ireland (IE) EPA 500.000 €
Israel (IL) CSO-MOH 300.000 €
Italy (IT) ARPA 100.000 €
Italy (IT) MUR 500.000 €
Latvia* (LT) IZM 300.000 €
Moldova (MD) NARD 100.000 €
Norway (NO) RCN 500.000 €
Poland (PL) NCBR 600.000 €
Portugal (PT) FCT 300.000 €
Romania (RO) UEFISCDI 600.000 €
Scotland (UK) SCOTENT 752.000 €
South Africa (ZA) WRC 130.000 €
Spain (ES) AEI 1.000.000 €
Spain (ES) ISCIII 250.000 €
Sweden (SE) FORMAS 1.500.000 €
Sweden (SE) SRC 1.500.000 €
Sweden(*)(**)(SE) Sida 1.420.000 €
Taiwan (TW) MoST 500.000 €
Tunisia (TN) MHSER 150.000 €
Turkey (TR) TUBITAK 750.000 €

-seznam zemí je aktuální ke dni 17. 2. 2020
* Řecko (GSRT) a Lotyšsko(IZM) jsou ve výzvě brané jako “ostatní země”, jelikož jejich FPO (Funding Partner Organisation) v této výzvě použijí strukturální fondy
** agentura Sida (Swedish International Developement Cooperation Agency) zafinancuje úspěšné uchazeče z afrických zemí – Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Dem. Rep.), Eritrea, Ethiopia, The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Pro hledání partneru využijte Partnering platform
Oficiální stránka výzvy
aquaticpollutants.ptj.de

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869178.