AquaticPollutants

Výzkum v oblasti znečištění vodních zdrojů

Novinky

AquaticPollutants: TA ČR koordinuje mezinárodní výzvu TAP Action
26. 1. 2022
- Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je třetí výzvou v rámci ERA-NET Cofundu AquaticPollutants, jejímž cílem je propojit tematicky…
AquaticPollutants Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy
25. 3. 2021
- Do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 21 českých uchazečů v rámci 16 projektů.…
AquaticPollutants Call 2020: Blíží se konec příjmů návrhů projektů
15. 5. 2020
- Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy AquaticPollutants Call 2020 končí  18. 5. 2020, 17:00 SEČ. Vaše projekty podávejte…

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 234 611 630

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON – Podprogram 3.

Více o Aquatic Pollutants

Aquatic Pollutants je ERA-NET cofundový projekt JPI (Joint Programming Initiative) Water, Oceans a Antimicrobial Resistance (AMR), který se zaměřuje na výzkum v oblasti znečištění vod. Jedno z nejzávažnějších rizik pro vodní plochy, řeky a oceány a následně lidské zdraví je způsobeno výskytem nových znečišťujících látek a patogenů, zejména bakterií rezistentních vůči antimikrobiálním látkám, v prostředí kolem nás. Úkolem tohoto projektu je komplexně čelit této výzvě a poskytovat multidisciplinární řešení pro bezpečné a zdravé vodní prostředí.

Pro více informací navštivte webové stránky http://jpi-oceans.eu/calls nebo https://aquaticpollutants.ptj.de/.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869178.