AquaticPollutants Call 2020 - Upřesnění podmínek mezinárodní výzvy

České uchazeče ve výzvě AquaticPollutants upozorňujeme na upřesnění podmínek výzvy. Z důvodu odlišných systémů zúčastněných poskytovatelů některé kategorie ve finanční tabulce v mezinárodní platformě pro podání projektů přesně neodpovídají specifikům finanční tabulky v TACR Application Form. Částky v jednotlivých položkách se tedy mohou lišit, nicméně celkové částky requested funding a total costs se musí shodovat s částkami uvedenými v TACR Application Form. Jelikož v tabulce own contribution v mezinárodní platformě není položka overheads, odpovídající částku za nepřímé náklady přičtěte v této tabulce k položce other costs tak, aby celková částka za requested funding a total costs byla shodná s částkami v TACR Application Form. 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránce https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/ v sekci „Dokumenty“.

Více informací o výzvě najdete na webu https://aquaticpollutants.ptj.de/call1.