Archiv: 1.VS Programu OMEGA

Změnové řízení u realizovaných projektů – aktualizace pokynů a příloh 1. 10. 2012


PROGRAM OMEGA 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Informujeme příjemce 1. veřejné soutěže programu OMEGA, že nejzazší termín dodání Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu je 10. 4. 2012.

DOKUMENTY SPOJENÉ S PRVNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ