BiodivRestore Call 2020: Prezentace a videozáznam z webináře

Dne 27. října 2020 se uskutečnil webinář k mezinárodní výzvě BiodivRestore Call 2020, která se vyhlašuje v rámci ERA-NET Cofund.

Z webináře je dostupná prezentace a videozáznam. V příručce Vše o BiodivRestore Call 2020 naleznete potřebné informace pro české uchazeče. 

Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) můžete podávat prostřednictvím mezinárodního elektronického systému do 7. prosince 2020, 16:00 SEČ.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt. Nejvyšší možná  intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Bližší informace o výzvě se dozvíte na stránkách www.tacr.cz, www.waterjpi.eu nebo www.biodiversa.org