Call 2020

Ochrana a obnova poškozených ekosystémů

Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
5. 10. 2020 - 7. 12. 2020
Termín vyhlášení výsledků
bude zveřejněno
Alokace
300 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
bude zveřejněno
Maximální intenzita podpory na projekt
bude zveřejněno
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik; další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky

Více informací

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, ze kterého TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 300 000 €.

Témata výzvy:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Na základě předběžného harmonogramu je vyhlášení výzvy plánováno na 5. října 2020 s možností podat zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) do 7. prosince 2020.

Projektové návrhy v anglickém jazyce mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy (alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie, Brazílie*, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko
*seznam brazilských států, které se zapojí do výzvy, bude doplněn později

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.