Call 2020

Ochrana a obnova poškozených ekosystémů

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
říjen 2021
Alokace
800 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
150 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik; další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky
Lhůta pro podání návrhů projektů
5. 10. 2020 - 7. 12. 2020

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Příručka Vše o BiodivRestore Call 2020
Pravidla pro publicitu
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče BiodivRestore Call 2020
Oficiální dokumenty výzvy

Call Announcement – BiodivRestore Call 2020
Call Document – BiodivRestore Call 2020
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
TA CR Application Form_BiodivRestore Call 2020_v3
Další

TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Rozhodnutí o poskytnutí podpory_BiodivRestore Call 2020 – akt. 6. 10. 2021
Smlouva o poskytnutí podpory_BiodivRestore – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021

Výzva je uzavřena.

Alokace na výzvu byla navýšena na 800 000 EUR.
Videozáznam z informačního webináře k výzvě je dostupný zde, prezentace je k nahlédnutí zde.

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Projektové návrhy v anglickém jazyce mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy (alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (BelSPO; F.R.S. – FNRS; FWO), Brazílie* (CONFAP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (EPA), Jihoafrická republika (WRC), Litva (RCL), Lotyšsko (VIAA), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG; DLR-PT), Nizozemsko (LNV), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT; FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švédsko (SEPA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR)

*Informace o zúčastněných brazilských státech najdete na zde.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET cofundu stanovuje obecná pravidla dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech.

Ke každé mezinárodní výzvě zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Oficiální stránka výzvy:  www.waterjpi.eu nebo www.biodiversa.org
Pro hledání partnerů můžete využít:
Partner Search Tool
– LinkedIn: Water JPI Researchers Forum 
TA ČR Partnering Tool

  • kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
  • Lucie Kůsová
  • kusova@tacr.cz
  • +420 234 611 616
    +420 778 735 008 

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.

Novinky

BiodivRestore Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy
17. 2. 2022
- Do mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020, která je zaměřená na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, se…
BiodivRestore Call 2020: Příjem full proposals do 3. 5. 2021
26. 4. 2021
- Příjem úplných návrhů projektů (tzv. full proposals) probíhá do 3. května 2021, 16:00 SEČ. Ve druhém kolem již není třeba TA ČR dodávat žádné…