BiodivRestore

Ochrana a obnova poškozených ekosystémů

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2020
výzva uzavřena

Novinky

BiodivRestore Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy
17. 2. 2022
- Do mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020, která je zaměřená na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, se…
BiodivRestore Call 2020: Příjem full proposals do 3. 5. 2021
26. 4. 2021
- Příjem úplných návrhů projektů (tzv. full proposals) probíhá do 3. května 2021, 16:00 SEČ. Ve druhém kolem již není třeba TA ČR dodávat žádné…
BiodivRestore Call 2020: Blíží se konec příjmu návrhů projektů
23. 11. 2020
- Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020 končí  7. 12. 2020, 16:00 SEČ. Vaše projekty podávejte…

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 234 611 620

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT.

Více o BiodivRestore

Strategická síť BiodivERsA a Water JPI společně spouští mezinárodní era-netový projekt BiodivRestore. Cílem tohoto projektu je společně vyhlašovat výzvy, které finančně podpoří projekty zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Pro více informací navštivte webové stránky www.waterjpi.eu nebo www.biodiversa.org.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.