BiodivRestore Call 2020: Blíží se konec příjmu návrhů projektů

Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020 končí  7. 12. 2020, 16:00 SEČ. Vaše projekty podávejte prostřednictvím mezinárodního systému, který naleznete zde. Nezapomeňte, prosím, na odeslání povinných příloh do datové schránky TA ČR (ID datové schránky: afth9xp).

BiodivRestore Call 2020 je mezinárodní výzva zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ochrany a obnovy poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) a Ministerstva životního prostředí „Prostředí pro život“, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Uchazečem z České republiky mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt.

Veškeré aktuální dokumenty k výzvě naleznete na webových stránkách www.tacr.cz/soutez/biodivrestore/call-2020-6/ v sekci “Dokumenty”.

Podrobné informace najdete také na webových stránkách www.waterjpi.eu nebo www.biodiversa.org.