CHIST-ERA Call 2020: Informační webinář

K výzvě CHIST-ERA Call 2020 proběhne 22. února druhý informační webinář. Začátek je plánován na 14:30 hod  a proběhne v anglickém jazyce. 

Zaměřen bude na tyto oblasti:

  • klíčové charakteristiky CHIST-ERA a aktuální výzvy
  • doporučení k přípravě návrhu projektu
  • jak podat návrh projektu
  • odpovědi na Vaše dotazy

Registrovat se můžete zde.

Rádi bychom informovali všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě CHIST-ERA 2020, že termín pro příjem návrhů projektů končí již 1. 3. 2021, 17:00 SEČ.

Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ANR Submission System.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 1. 3. 2021. 

Čeští uchazeči ve výzvě CHIST-ERA Call 2020 dokládají: 

  • čestné prohlášení za uchazeče;
  • TA CR Application Form;
  • účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 (nutné doložit pouze v případě, že nejsou zveřejněné ve Veřejném rejstříku; doložení není povinné pro výzkumné organizace);
  • průzkum trhu a patentovou rešerši, v případě, že je v projektu plánováný výsledek typu “Patent”;
  • potvrzení certifikačního orgánu, v případě, že je v projektu plánováný výsledek typu “NmetS”.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 – CHIST-ERA Call 2020 – prokázání způsobilosti – akronym projektu”.

ID datové schránky: afth9xp

Další informace a všechny aktuální dokumenty k výzvě naleznete na webové stránce www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2020-8/.