Call 2020

Informační a komunikační vědy a technologie (ICT)

Více informací

Probíhá hodnocení návrhů projektů.

Výzva CHIST-ERA Call 2020 podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům “Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions” a “Towards Sustainable ICT”.

Seznam zemí zapojených do výzvy, aktuální k datu vyhlášení (7. 1. 2021): 

Belgie, Bulharsko, Česko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko, Turecko

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET Cofundu, zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Oficiální stránka výzvy: www.chistera.eu
Hledání partnerů:
Partner Search Tool (Call 2020)
TA ČR Partnering Tool

kontaktní osoba: Aneta Lízancová
(aneta.lizancova@tacr.cz, +420 234 611 630)