CHIST-ERA

Informační a komunikační vědy a technologie (ICT)

Novinky

CHIST-ERA Call Open Research Data: Výsledky mezinárodní výzvy
11. 9. 2023
- Do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call Open Research Data, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd, technologií a…
CHIST-ERA Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
11. 9. 2023
- Do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call 2022, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd, technologií a inovací, se…
CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena
7. 11. 2022
- Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT. Termín…

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 234 611 630

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Více o CHIST-ERA

Cílem CHIST-ERA cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v ICT a souvisejících oblastech. CHIST-ERA se zaměřuje na vysoce rizikové projekty s potenciálně vysokým dopadem na bázi každoročních výzev za podpory EU v rámci Horizontu 2020 – program Future and Emerging Technologies (FET).

O podpořených projektech z minulých let si přečtete více na webu chistera.eu.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.
Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt (CHIST-ERA IV) získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 857925.