Více informací

Výzva je uzavřena.

Uchazeči obdrželi rozhodnutí o ne/podpořených projektech.

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2019 podporuje výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií. TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech české partnery v mezinárodních konsorciích v celkové výši 1 000 000 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum. 

Témata výzvy:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Národní podmínky výzvy, jimiž se musí český uchazeč řídit, vychází z programu EPSILON, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Aby mezinárodní konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

 • délka projektu je 24 nebo 36 měsíců 
 • konsorcium je mezinárodní:
  • mezinárodní konsorcium musí mít minimálně tři partnery; partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí 
 • konsorcium je vyvážené:
  • Partneři z jedné participující země mohou požadovat maximálně 60 % z celkové podpory na projekt
  • Jeden partner může požádat maximálně 40 % z celkové podpory
 • koordinátor projektu musí pocházet ze země uvedené v seznamu participujících zemí v CHIST-ERA IV Call 2019 
 • konsorcium projektu se běžně skládá ze 3 – 6 partnerů
 • první možný termín pro zahájení řešení podpořeného projektu je 1. 12. 2020

Každý partner projektového konsorcia musí splňovat také podmínky svého národního poskytovatele.

Seznam zúčastněných zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael*, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko*, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko*, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

*potvrdí svou účast v nejbližších dnech
– stav ke dni 16. 12. 2019

Pro hledání partnerů využijte Partner Search Tool 
Oficiální stránka výzvy
www.chistera.eu

Tento projekt (CHIST-ERA IV) získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 857925.