Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně červenec 2023
Alokace
750 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
bez omezení
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
4. 11. 2022 - 2. 2. 2023

Probíhá hodnocení návrhů projektů.

webináře

TermínAkceVíce informací/registrace
21. 11. 2022
14:00
Information webinar #1www.chistera.eu/call-2022-info-webinars
21. 11. – 5. 12. 2022Call 2022 Online Networking Event
one-to-one online meeting pro potenciální uchazeče výzvy
www.chistera.eu/call-2022-online-networking-event
11. 1. 2023
14:00
Information webinar #2www.chistera.eu/call-2022-info-webinars

dokumenty

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy.

Dokumenty pro české uchazeče

Základní parametry výzvy CHIST-ERA Call 2022_v2
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA Call 2022_v1
Všeobecné podmínky_v7
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_CHIST ERA Call 2022_v1
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ CHIST-ERA Call 2022
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet
Další dokumenty

Nařízení komise
Pravidla pro publicitu
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 1. 11. 2019 do 26. 7. 2020
Smlouva o poskytnutí podpory CHIST-ERA Call 2022_verze k 24. 2. 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory CHIST-ERA Call 2022_verze k 24. 2. 2023

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné
zde

informace o výzvě

Výzva CHIST-ERA Call 2022 podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Témata letošní výzvy jsou:

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je aktuální ke dni 4. 11. 2022

Oficiální stránka výzvy: www.chistera.eu

Hledání partnerů: Partner Search Tool 

Kontaktní osoba:

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 778 976 953

Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Novinky

CHIST-ERA Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
11. 9. 2023
- Do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call 2022, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd, technologií a inovací, se…
CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena
7. 11. 2022
- Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT. Termín…