CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 2. února 2023, 17:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 750 000  EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth)**, Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je aktuální 4. 11. 2022
**účast země bude potvrzena

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), který bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od CHIST-ERA.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.chistera.eu a www.tacr.cz.