Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
15. 10. 2018 - 15. 1. 2019
Termín vyhlášení výsledků
2019-11-01
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
60%
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace

Dokumenty

Více informací

Výzva je uzavřena.

Témata výzvy:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Tento projekt (CHIST-ERA III) získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 768977.