Více informací

Výzva uzavřena.

kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
Jitka Tikalová
+420 234 611 613
jitka.tikalova@tacr.cz

Tento projekt (CHIST-ERA III) získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 768977.