Call Open Research Data

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně červen 2023
Alokace
500 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
bez omezení
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 8. 2022 - 14. 12. 2022

Probíhá hodnocení návrhů projektů (tzv. proposals).

webináře

Termín AkceVíce informací/registrace
3. – 17. 10. 2022Online Networking
one-to-one online meeting pro potenciální uchazeče výzvy
www.networking-event-of-call-ord.b2match.io/
3. 10. 2022, 14:00Information webinar #1www.chistera.eu/call-ord-info-webinars
28. 11. 2022, 14:00Information webinar #2www.chistera.eu/call-ord-info-webinars

dokumenty ke stažení

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy.

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy CHIST-ERA Call Open Research Data_ v1
Všeobecné podmínky_v7
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA Call Open Research Data _v3
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_CHIST-ERA Call Open Research Data
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
TA CR Application Form_CHIST ERA Call Open Research Data 2022_v2
Přehled povinných příloh_CHIST-ERA Call Open Research Data
Další dokumenty

Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Nařízení komise
Pravidla pro publicitu
Smlouva o poskytnutí podpory CHIST-ERA Call ORD_verze k 24. 2. 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory CHIST-ERA Call ORD_verze k 24. 2. 2023
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

informace o výzvě

Tato výzva řeší problematiku otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu jejich možného opětovného využití. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo sdílených datech a softwaru. Jedná se o jedno kolovou výzvu. 

Téma výzvy (v originálním znění):

  • Open & Re-usable Research Data & Software

Přehled poskytovatelů a zemí:

Belgie (F.R.S.-FNRS, FWO), Brazílie (CNPq),  Česká republika (TA ČR), Francie (ANR), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TÜBITAK), Spojené Království (UKRI)

Pravidla výzvy:

Návrhy projektů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování. Každý partner je financován samostatně z národních/regionálních zdrojů organizace, u které žádají o podporu, a proto musí splňovat národní podmínky financující organizace.

Oficiální stránka výzvy: www.chistera.eu

Kontaktní osoba:

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 778 976 953

Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Novinky

CHIST-ERA Call Open Research Data: Výsledky mezinárodní výzvy
11. 9. 2023
- Do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call Open Research Data, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd, technologií a…
Zapojte se do hodnocení projektů v oblasti ICT
19. 10. 2022
- Evropský nástroj ERA-NET Cofund CHIST-ERA, který podporuje výzkum v oblasti informačních a komunikačních věd a technologií, aktuálně hledá experty a…