Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně červen 2022
Alokace
750 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
750 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
8. 11. 2021 - 17. 1. 2022

Výzva je uzavřená.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Pravidla pro publicitu
Příručka pro uchazeče CHIST-ERA Call 2021_v2
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče CHIST-ERA Call 2021
Oficiální dokumenty výzvy

CHIST-ERA Call 2021 – Announcement
CHIST-ERA Call 2021 – Proposal Form
CHIST-ERA Call 2021 – Financial Template
CHIST-ERA Call 2021 – Leaflet
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
Formulář pro druh výsledku NmetS
Čestné prohlášení o složení konsorcia
TA CR Application Form_CHIST-ERA Call 2021_v3
Přehled povinných příloh_CHIST-ERA Call 2021
Průvodce evidencí skutečných majitelů
Další

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – ERA-NET Cofund – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021
Smlouva o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund – aktualizováno ke dni 6. 10. 2021

Výzva CHIST-ERA Call 2021 podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Témata letošní výzvy jsou:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Litva (LMT), Lotyšsko (VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI)

*seznam zemí je aktuální ke dni 10. 1. 2022, nově připojené země do výzvy jsou Lucembursko a Maďarsko

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky, vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. 

Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.chistera.eu  

Kontaktní osoba pro projekty v realizaci:

  • Lucie Kůsová
  • lucie.kusova@tacr.cz
  • +420 234 611 616

Novinky

Pozvánka: CHIST-ERA konference 2022 - Definice témat pro příští výzvu
21. 4. 2022
- Konference CHIST-ERA 2022 je určena pro odborníky z oblasti ICT. Na akci se bude hovořit zejména o podzimní výzvě CHIST-ERA Call 2022. Díky účasti…
CHIST-ERA Call 2021: Příjem návrhů projektů do 17. 1. 2022
10. 1. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě CHIST-ERA Call 2021, že termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) končí 17. 1. 2022, v 17…