Více informací

Výzva je jednostupňová a návrhy projektů (proposals) mohou uchazeči o podporu podávat do 17. 1. 2022, 17:00 SEČ.

CHIST-ERA pořádá informační webináře pro uchazeče ze všech zemí:
– webinář #1: 26. listopad v 14:30
– webinář #2: 17. prosinec v 14:30

Více informací a registraci naleznete zde.

Výzva CHIST-ERA Call 2021 podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Témata letošní výzvy jsou:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI)

*seznam zemí je aktuální ke dni 26. 11. 2021, nově připojené země do výzvy jsou Lucembursko a Maďarsko

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky, vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. 

Oficiální stránka výzvy: www.chistera.eu
Hledání partnerů: Partner Search Tool 

kontaktní osoba: Aneta Lízancová
(aneta.lizancova@tacr.cz, +420 234 611 630)