CHIST-ERA Call 2021: Příjem návrhů projektů do 17. 1. 2022

Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě CHIST-ERA Call 2021, že termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) končí 17. 1. 2022,
v 17:00 SEČ. Výzva je zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

Koordinátor projektu podává proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá dokumenty k prokázání způsobilosti (tzv. povinné přílohy) prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury (TA ČR) do 17. 1. 2022, 17:00 SEČ.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: “Horizon 2020 – CHIST-ERA Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu.”

ID datové schránky: afth9xp

Přehled povinných příloh:

Hlavní uchazeč zasílá:Další účastník zasílá:
Čestné prohlášení za uchazečeČestné prohlášení za uchazeče
Čestné prohlášení o složení konsorciaVýpis skutečných majitelů
(předkládají pouze relevantní subjekty)

TA CR Application FormÚčetní závěrky za roky uvedeny
(2018, 2019, 2020)**
Výpis skutečných majitelů (předkládají pouze relevantní subjekty)
Přílohy k výsledkům*
Účetní závěrky za roky uvedeny
(2018, 2019, 2020)**

* pouze pro výsledky druhů Nmets nebo Patent 
**pouze pokud se jedná o podnik, a pokud nejsou závěrky zveřejněny ve Veřejném rejstříku

Povinné přílohy k výstupům/výsledkům, TA CR Application Form a Výpis z evidence skutečných majitelů musí být zaslány
do termínu pro podání návrhu projektu (proposal) a nebudou dodatečně dožádávány!

Všechny aktuální dokumenty naleznete zde v sekci “Dokumenty”.