Nezařazené

Seznam oborů TA ČR
29. 11. 2022
- Obory jsou zařazeny do několika oblastí, které se dále rozpadají na kategorie. Výběr oborů je možný pouze z nejnižší úrovně seznamu, např. obor AAB. Celou kategrii AA zvolit nelze. Hodnotitelé si…
Evropská partnerství
24. 8. 2022
- Technologická agentura ČR (TA ČR) je zapojena do čtyř Evropských partnerství v rámci nového unijního programu Horizont Evropa (HE). Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané…
Den TA ČR 2022 | DIVERZITA: Výzkum bez předsudků
18. 8. 2022
- Letošní ročník Dne TA ČR se věnoval tématu diverzity v aplikovaném výzkumu a inovacích. Toto téma jsme nevybrali náhodou. Současný svět je o náhlých změnách. Abychom na ně mohli správně reagovat,…
Filmová cena TA ČR 2021
27. 7. 2022
- Filmovou cenu TA ČR 2021 „Za popularizaci vědy mezi mládeží“ získalo Národní muzeum za zpřístupnění svých sbírek, nejen dětem, formou virtuální reality. Smyslem ocenění není pouze popularizace…
Filmová cena TA ČR: Nominace 2022
12. 5. 2022
- TA ČR v rámci 62. ročníku Zlín Film Festivalu udělí podruhé ocenění za popularizaci vědy. Letos jsme se zaměřili na virtuální svět, kde nejmladší generace tráví podstatnou část času. Chceme ocenit…