CHIST-ERA Call 2021: Výzva v oblasti ICT je otevřena

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021 je od 8. 11. 2021 otevřena. Podpoří  výzkumné projekty z oblasti informačních a komunikačních věd
a technologií. Výzva je jednostupňová a návrhy projektů (proposals) mohou uchazeči o podporu podávat do 17. 1. 2022, 17:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková alokace TA ČR na výzvu je 750 000 EUR.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají
o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg) Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Litva (LMT), Polsko (NCN), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI)

*seznam zemí je aktuální ke dni vyhlášeni výzvy 8. 11. 2021

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky, vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů. 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Příručce pro českého uchazeče, která bude dostupná zde v sekci “Dokumenty”.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.chistera.eu. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.