CHIST-ERA Call Open Research Data: Výzva je otevřená

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call Open Research Data (ORD), která se věnuje problematice otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu možnosti jejich opětovného použití. Příjem návrhů projektů (proposal) potrvá do 14. prosince 2022, 17:00 SEČ.

Výzva si klade za cíl vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo sdílených datech a softwaru. Zatímco CHIST-ERA je primárně zaměřená na oblast výzkumu ICT, výzva ORD se zaměřuje na oblast v rámci ICT, na jejím rozhraní, ale i mimo ní. 

Tématem výzvy ORD (v originálním znění) je:

  • Open & Re-usable Research Data & Software

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková alokace TA ČR na výzvu je 500 000 EUR. Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Seznam zemí a poskytovatelů zapojených do výzvy:

Belgie (F.R.S.-FNRS, FWO), Brazílie (CNPq), Česká republika (TA ČR), Francie (ANR), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TÜBITAK), Spojené Království (UKRI).

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena minimálně třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří různých zapojených zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si zajistí vlastní financování.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.chistera.eu. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.