CHIST-ERA IV Call 2020: Mezinárodní výzva pro projekty z oblasti ICT je otevřena

Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2020, zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je od 4. leden 2021 otevřena. Příjem návrhů projektů potrvá do 1. března 2021, 17:00 SEČ.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší možná intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy jsou: 

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT

Seznam zemí zapojených do výzvy: 

Belgie, Bulharsko, Česko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko, Turecko

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Pro hledání partnerů můžete využít TA ČR Partnering Tool nebo Partner Search Tool (Call 2020) od CHIST-ERA.

V příručce Vše o CHIST-ERA Call 2020, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče. Pro uchazeče ze všech zemí zapojených do výzvy pořádá CHIST-ERA informační webináře:

  • INFO Webinar #1 se koná 11. ledna od 14:30. Registrujte se zde.
  • INFO Webinar #2 se koná 22. února od 14:30. Registrujte se zde.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET Cofundu, zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

CHIST-ERA nabízí možnost vědeckým expertům přihlásit se jako hodnotitel výzvy. Více o této možnosti se dozvíte na webové stránce zde. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.chistera.eu nebo se přihlaste k odběru Call 2020 Newsletter.