Den TA ČR 2022 | DIVERZITA: Výzkum bez předsudků

Letošní ročník Dne TA ČR se bude věnovat tématu diverzity v aplikovaném výzkumu a inovacích. Toto téma jsme nevybrali náhodou. Současný svět je o náhlých změnách. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být připraveni. Pomoct nám může diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto ponese Den TA ČR 2022 podtitul  “Výzkum bez předsudků”.

  • 20. října 2022
  • Na co se můžete těšit v rámci letošního ročníku?