Den TA ČR 2022 | DIVERZITA: Výzkum bez předsudků

Letošní ročník Dne TA ČR se věnoval tématu diverzity v aplikovaném výzkumu a inovacích. Toto téma jsme nevybrali náhodou. Současný svět je o náhlých změnách. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být připraveni. Pomoct nám může diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto Den TA ČR 2022 nesl podtitul „Výzkum bez předsudků”.

Na co se můžete těšit:

Seminář | Industry SHUV.0: Proč průmysl potřebuje společenské vědy

20. října 2022 | 10:00-12:00  | Kampus Hybernská

Odbornou část programu zahájil seminář Industry SHUV.0: Proč průmysl potřebuje společenské vědy.

Akce se zaměřila na důležitost zapojení společenských, humanitních a uměleckých (SHUV) oborů do aplikovaného výzkumu, příklady dobré praxe a přínosy SHUV oborů pro českou společnost a hospodářství. Experti se shodli, že stěžejní v propojování SHUV oborů s těmi technickými je důležitá vzájemná komunikace, modifikace vzdělávacího systému a nezanedbatelnou roli zde hraje i stát. „Zájmem státu je vytvářet takové prostředí, aby podnítilo v českém výzkumu diverzitní přístup a tím i související i interdisciplinaritu. Ze svých osobních zkušeností mohu říci, že interdisciplinární výzkum to má vždy těžší – obnáší více úsilí, prostředků a vzájemného pochopení. Výsledky takového výzkumu jsou ale vždy špičkové a myslím si, že to je přesně to, co stát potřebuje,” uvedl Matúš Šucha, člen předsednictva TA ČR.

Ceny TA ČR 2022

20. října 2022

Na dopolední program navázal již po desáté slavnostní galavečer s předáváním sošek od Lukáše Jabůrka těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok.

„Ceny TA ČR získají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkum uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad rozhoduje veřejnost,“ upřesnil Petr Konvalinka, předseda TA ČR. O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad z dílny společnosti 3Dees rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR a diváci v sále. Ti zvolili projekt z kategorie GOVERNANCE. Jeho hlavní řešitel Václav Moravec sošku při převzetí věnoval vítězům všech kategorií Cen TA ČR 2022 a udělal z ní tak putovní cenu.

Ozvěny Dne TA ČR

9.-23. listopadu 2022

Čtvrtkem 20. října Den TA ČR neskončil. Pokračuje v podobě regionálních ozvěn, tedy sérií seminářů ve třech krajských městech, které proběhnou tři listopadové středy od 9. do 23. 11. v Olomouci, Českých Budějovicích a Liberci. Zájemci se mohou akcí zúčastnit osobně nebo online prostřednictvím streamů. Link pro připojení bude zveřejněn v den akce a registrovaným zaslán do emailu.


OLOMOUC: Novinky a inovace v medicíně – personalizovaná medicína, interdisciplinarita medicíny

9. 11. 2022 I 10:00 – 12:00 hod. I Ústav molekulární a translační medicíny I (Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc)

Jaké jsou novinky a inovace v medicíně? Experti z oboru se zaměří zejména na interdisciplinaritu medicíny, personalizovanou medicínu, telemedicínu a bioinformatiku za účelem rychlé diagnostiky nemoci a nastavení správné terapie.

Na semináři vystoupí Petr Džubák, lékař, výzkumník a přední odborník na oblast výzkumu léčiv a molekulární onkologie z Ústavu molekulární a translační medicíny; Michal Štýbnar, projektový manažer z Národního centra pro telemedicínu při Fakultní nemocnici Olomouc a Vojtěch Helikar, ředitel společnosti CasInvent Pharma, která je úspěšným spin-offem Masarykovy univerzity v Brně, a která se zabývá vývojem sloučenin s protinádorovými vlastnostmi.


ČESKÉ BUDĚJOVICE: Přeshraniční spolupráce, společenská odpovědnost a životní prostředí

16. 11. 2022 I 10:00 – 12:00 hod. I Riegrova 51 (Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice)

Jak funguje přeshraniční spolupráce na jihu naší země a čím se inspirovali z okolních regionů?

Co všechno představuje pojem společenská odpovědnost a jak ji začlenit do firemní kultury? Jaký význam má místní výzkumná obec v ochraně životního prostředí a co znamená koncept péče o krajinu? Nejen to prozradí v diskusi naši profesně různě zaměření hosté: Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovací; Robert Šinkner,  ředitel společnosti TKP GEO a Miloslav Jirků, popularizátor vědy z Biologického centra AV ČR.


LIBEREC: Využití mladých talentů a rozvoj spin-offů

23. 11. 2022 I 10:00 – 12:00 hod. I Technická univerzita v Liberci, Budova G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec I-Staré město)

Jak Liberecký kraj pečuje o regionální talenty? Nabízí dostatek služeb pro všechny skupiny? Pro žáky, studenty, podnikavce, startupisty rozhodně ano.

 A co mladí výzkumníci – doktorandi? Jaké podmínky pro jejich rozvoj nabízí kraj a jaké TUL? Seminář se dotkne tématu lidských zdrojů a toho, jak v prostředí doktorandů nastavit dlouhodobě účinný a stabilní marketing. O tématu budou společně debatovat Ondřej Moš, doktorand a jednatel Agentury pro transfer znalostí na TUL; Markéta Klíčová, doktorandka a Forbes 30 pod 30 a Martina Pšeničková, regionální RIS3 manažerka a vedoucí projektu SA LK II.

Web| Diverzita v aplikovaném výzkumu

Jako novinku jsme pro vás letos připravili speciální webovou stránku s unikátním obsahem ke Dni TA ČR, kde si můžete přečíst rozhovory s inspirativními osobnostmi, podívat se na videa s předními českými experty a expertkami nejen z výzkumné sféry a zorientovat se v tématu díky přehledným infografikám.

Děkujeme partnerům Dne TA ČR 2022

Akce se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.