Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Příjem návrhů projektů do 21.11. 2022

Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) trvá do 21. 11. 2022, 13:00 SEČ.

Koordinátor projektu podává pre-proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného pod tímto odkazem

Pokud je v projektu více českých uchazečů, povinné přílohy zasílá každý český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR do stejného termínu jako je příjem pre-proposal. V případě, že je v projektu jen jeden český uchazeč, automaticky vystupuje v roli českého hlavního uchazeče.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizont Evropa – Partnerství DUT Call 2022 – prokázání způsobilosti – akronym projektu.

ID datové schránky je afth9xp

Přehled povinných příloh:

Hlavní uchazeč zasílá:Další účastník zasílá:
Účetní závěrky za roky uvedeny (2018, 2019, 2020)*Účetní závěrky za roky uvedeny (2018, 2019, 2020)*
Čestné prohlášení za uchazečeČestné prohlášení za uchazeče
Čestné prohlášení o složení konsorcia
TA CR Application Form
Přílohy k výsledkům**
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat”

*Pouze pokud se jedná o podnik, a pokud nejsou závěrky zvěřejněny ve Veřejném rejstříku.
**Pouze pro výsledky druhů Nmet a Patent.

Povinné přílohy k výstupům/výsledkům a TA CR Application Form musí být zaslány do stanoveného termínu pro podání návrhu projektu (pre-proposal), TA ČR je nebude dodatečně vyžádávat.

Všechny aktuální dokumenty naleznete zde v sekci „Dokumenty”.