Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně červenec 2023
Alokace
800 000 € v tematické oblasti Positive Energy Districts | 800 000 € v tematické oblasti 15-Minutes City
Maximální výše podpory na projekt
250 000 €
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
21. 9. 2022 - 21. 11. 2022

Probíhá hodnocení zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals).

webináře

TA ČR spolu s NCBR pořádaly 4. 10. 2022 online Workshop k výzvám Evropských partnerství CET, DUT a Water4All. Prezentace je dostupná zde.

DUT Call 2022 Info Day 1 prezentace je dostupná zde.
DUT Call 2022 Info Day 2 se bude konat 18. října. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu.

dokumenty ke stažení

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy.

Dokumenty pro české uchazeče

Základní parametry výzvy Partnerství DUT Call 2022_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy DUT Call 2022 _v1
Všeobecné podmínky_v7
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_DUT Call 2022_v2
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_Partnersví DUT Call 2022
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Nařízení komise
Smlouva o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund/Ev. Partnerství
Rozhodnutí o poskytnutí podpory_ERA-NET Cofund/Ev. Partnerství
Pravidla pro publicitu
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

informace o výzvě

Témata výzvy (do kterých je TA ČR zapojena) jsou:

Positive Energy Districts Pathway (PED):

  • Energy communities – energy transition driven by civil society
  • Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges
  • Energy efficiency in existing urban structures

15-Minutes City Pathway (15mC):

  • Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování.

Poskytovatelé podpory:

Belgie (F.R.S.-FNRS, FIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Estonsko (ETAg, MKM); Finsko (BF); Fracie (ADEME, ANR); Island (Rannis); Itálie (MiSE, MUR); Kypr (RIF); Litva (LMT); Lotyšsko (LCS); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (MINBZK, NWO, NWO-SIA); Norsko (RCN); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI), Slovinsko (ARRS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, Vinnova); Švýcarsko (Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBITAK); Velká Británie (UKRI)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Oficiální stránka výzvy: www.dutpartnership.eu

Kontaktní osoba:

  • Ondřej Kusbach
  • ondrej.kusbach@tacr.cz
  • 770 127 549

Novinky

Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Příjem návrhů projektů do 21.11. 2022
14. 11. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů…
Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Mezinárodní výzva je otevřená
21. 9. 2022
- Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 je otevřena od 21. 9. 2022. Výzva je zaměřena na podporu…