Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně červenec 2023
Alokace
800 000 € v tematické oblasti Positive Energy Districts | 800 000 € v tematické oblasti 15-Minutes City
Maximální výše podpory na projekt
250 000 €
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik

Dle předběžného harmonogramu by měla být výzva vyhlášena v září 2022.

V rámci první výzvy Partnerství DUT budou mezinárodní konsorcia moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 

  • Positive Energy Districts (PED)
  • 15-Minute City (15mC)
  • Circular Urban Economies (CUE)

Čeští uchazeči se budou moci zapojit do prvních dvou jmenovaných témat. Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí, cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí.

Velikost projektového konsorcia:

Projektová konsorcia musí být složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí.

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (F.R.S.-FNRS, FIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Estonsko (ETAg, MKM); Finsko (BF); Fracie (ADEME, ANR); Island (Rannis); Itálie (MiSE, MUR); Kypr (RIF); Litva (LMT); Lotyšsko (LCS); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (MINBZK, NWO, NWO-SIA); Norsko (RCN); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI), Slovinsko (ARRS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, Vinnova); Švýcarsko (Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBITAK); Velká Británie (UKRI)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

Oficiální stránka výzvy: www.jpi-urbaneurope.eu

Novinky

Blíží se vyhlášení prvních mezinárodních výzev v Evropských partnerstvích CET a DUT
28. 7. 2022
- V září 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do prvních mezinárodních výzev dvou Evropských partnerství - Clean Energy Transition (CET) a…