Znovuotevření výzvy Partnerství DUT Call 2022 pro možný přístup nových uchazečů do fáze full proposal (2. kolo)

Rádi bychom informovali o znovuotevření výzvy Partnerství DUT Call 2022 a tím i možnosti přistoupení českých uchazečů do již vytvořených projektových konsorcií a jejich projektových záměrů ve 2. kole (full proposal). 

Call Steering Committee výzvy DUT rozhodla o zavedení tzv. „Widening Principle” ve druhém kole, který se týká poskytovatelů (zemí), kteří jsou označeni jako „Undersubscribed Partners” – tedy poskytovatelé, jejichž celková alokace na výzvu výrazně převyšuje alokaci vyplývající z počtu uchazečů postupujících do 2. kola hodnocení (Full proposal fáze). TA ČR je jedním z takto definovaných poskytovatelů. V tomto ohledu mohou být čeští uchazeči osloveni mezinárodními projektovými konsorcii, které úspěšně prošly první fází mezinárodního hodnocení (pre-proposal). 

Pokud bude některý český uchazeč mezinárodním projektovým konsorciem osloven, musí splnit – stejně jako tomu bylo před 1. kolem hodnocení (pre-proposal fáze) – Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy DUT Call 2022”. Zároveň by měl takto oslovený český uchazeč informovat kontaktní osobu (Ondřej Kusbach, ondrej.kusbach@tacr.cz) dané výzvy.