Partnerství DUT Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy Partnerství DUT Call 2022, která je zaměřená na podporu mezinárodních výzkumných projektů, jež si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování, se přihlásilo 8 českých uchazečů v rámci 5 výzkumných projektů.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří jeden úspěšný český tým, který se bude podílet na projektu HeatCOOP.

Výzva je součástí Evropského partnerství Driving Urban Transitions a uchazeči mohli podávat projekty ve třech tematických oblastech (v originálním znění):

  • Positive Energy Districts (PED)
  • 15-Minutes City (15mC)
  • Circular Urban Economies (CUE)

Čeští uchazeči se mohli zapojit do prvních dvou jmenovaných témat. Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí. 

Více informací o úspěšných projektech a této výzvě najdete zde.

V září 2023 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do další mezinárodní výzvy Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023. Více informací o této výzvě naleznete zde.