EnerDigit Call 2020 je otevřena: mezinárodní výzkum z oblasti digitalizace energetických systémů a sítí

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 je od dnešního dne otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

Stručné návrhy projektů (tzv. registration of interest) můžete podávat do 17. února 2021, 14:00 SEČ prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího portálu s názvem The NordForsk Application Portal.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) THÉTA, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.

V příručce Vše o EnerDigit Call 2020, která je dostupná zde, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče. Pro uchazeče ze všech zemí se bude 13. ledna 2021 konat informační webinář. Registrovat se můžete zde.

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Česká republika (TA ČR), Dánsko (EUDP), Finsko (Business Finland), Indie (DST), Izrael (MOE), Lotyšsko (VIAA), Maroko (IRESEN), Německo (PtJ), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Severský a Baltský region (NER), Španělsko (CDTI), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC-SFOE), Turecko (TÜBITAK), Velká Británie – Skotsko (SCOTENT)

Pro hledání partnerů můžete využít TA ČR Partnering Tool.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET Cofundu zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Pro aktuální informace sledujte webové stránky tacr.cz a eranet-smartsystems.eu.