EnerDigit Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí

Dne 14. června 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 12. září 2023, 14:00 SEČ.

Mezinárodní konsorcium připravilo informační webinář, kde se zájemci mohou seznámit se zaměřením výzvy, časovým rozvrhem či možnostmi networkingu. Webinář se koná již 13. 6. 2023. Více informací a link pro registraci naleznete zde.

Cíle výzvy (v originálním znění):

  1. Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply
  2. Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth
  3. Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň dvěma způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají
o financování alespoň ze dvou následujících zemí*:

Česká republika (TA ČR), Německo (FZJ-PtJ), Rakousko (FFG), Skotsko, (SCOTENT), Švédsko (SWEA), Turecko (TUBITAK)

*seznam zemí je předběžný

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 1 000 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy EnerDigit Call 2023, vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2
s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a stránky cofundu EnerDigit.