Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
listopad 2023
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
14. 6. 2023 - 12. 9. 2023

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy EnerDigit Call 2023_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy EnerDigit Call 2023_v1
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 27. 7. 2020
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_EnerDigit_Call2023_v1
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_EnerDigit Call 2023
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory EnerDigit Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory EnerDigit Call 2023

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

informace o výzvĚ

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023 je zaměřena na výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 12. září 2023, 14:00 SEČ.

Cíle výzvy (v originálním znění):

  • 1) Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply
  • 2) Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth
  • 3) Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň dvěma způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze dvou následujících zemí*:

Česká republika (TA ČR), Německo (FZJ-PtJ), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI)*, Skotsko, (SCOTENT), Turecko (TUBITAK)

*Země účast ve výzvě potvrdí. Pro aktuální seznam navštivte stránku www.eranet-smartenergysystems.eu.

Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy EnerDigit Call 2023, vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Oficiální stránka výzvy: www.eranet-smartenergysystems.eu

Kontaktní osoba:

  • Ondřej Kusbach
  • ondrej.kusbach@tacr.cz
  • +420 770 127 549

Novinky

EnerDigit Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
22. 1. 2024
- Do mezinárodní výzvy EnerDigit Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti digitalizace energetických systémů a sítí, se…
EnerDigit Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí je otevřena
16. 6. 2023
- Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023 je otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně…