EnerDigit Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí je otevřena

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023 je otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

Návrhy projektů můžete podávat do 12. září 2023, 14:00 SEČ prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího portálu The NordForsk Application Portal. Výzva je pouze jednokolová.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.

V dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče, která je dostupná zde, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče. Pro uchazeče ze všech zemí se se 13. června 2023 konal informační webinář. Další z webinářů je pak předběžně v plánu na začátku září 2023, datum bude upřesněno.

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Česká republika (TA ČR), Německo (PtJ), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI)*, Švédsko (SWEA)*, Turecko (TÜBITAK), Velká Británie – Skotsko (SCOTENT)

*účast bude ještě potvrzena

Pro aktuální informace sledujte webové stránky výzvy tacr.cz a eranet-smartsystems.eu.