EnerDigit

Digitalizace energetických systémů a sítí

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2020
výzva uzavřena

Novinky

SAVE THE DATE: Mezinárodní konference Přechod na čistou energii s Evropskou platformou Smart Energy Systems
11. 8. 2022
- Zúčastněte se 18. a 19. října 2022 konference Evropské platformy společného programování Smart Energy Systems (JPP SES) k implementaci strategie…
Znalostní komunita JPP SES poskytuje doporučení jak podpořit energetickou transformaci
9. 5. 2022
- Evropská platforma společného programování Smart Energy Systems (JPP SES) spojuje vědecké odborníky v oblasti smart energetických systémů v rámci…
EnerDigit Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy
6. 12. 2021
- Do mezinárodní výzvy EnerDigit Call 2020, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí, se přihlásilo…

Více informací

kontaktní osoba:
Matěj Štěpánek
matej.stepanek@tacr.cz
+420 770 194 873

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu THÉTA.

Více informací o EnerDigit

EnerDigit Call 2020 je nová mezinárodní výzva v oblasti chytré energetiky, kterou vyhlašuje platforma ERA-Net Smart Energy Systems ve spolupráci s iniciativou Mission Innovation. Hlavní téma výzvy je “digital transformation for green energy transition” a jejím cílem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které jsou zaměřené na digitální řešení energetických systémů a sítí. 
O podpořených projektech z minulých let (tematicky podobné výzvy) si přečtěte více na webu eranet-smartsystems.eu.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 883973.