ERA-MIN 2 Call 2019 - zapojte se do výzvy z oblasti neenergetických nezemědělských surovin

Stále máte příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy ERA-MIN 2 Call 2019 zaměřené na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Termín pro příjem návrhů projektů je do 12. března 2020.

Témata výzvy: 

 • Supply of raw materials from exploration and mining
 • Design
 • Processing, Production and Remanufacturing
 • Recycling and Re-use of End-of-life products
 • Cross-cutting topics:
  • New business models
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  • Social acceptance and trust/public perception of raw material

Seznam zapojených zemí do výzvy: 

Belgie, Česká republika, Čile, Finsko, Francie, Jihoafrická republika, Kanada (Québec), Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko

Pro podání projektu do ERA-NET cofundové výzvy je třeba:

 • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium,
 • navrhnout téma společného projektu,
 • zvolit koordinátora projektu,
 • společně podat projekt do mezinárodního systému (dostupný na stránce https://www.submission-era-min.eu/call3),
 • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče (ID datové schránky: afth9xp).

Českým uchazečem může být jak podnik, tak výzkumná organizace. 

Vše důležité o výzvě se dočtete v příručce pro uchazeče Vše o ERA-MIN 2 Call 2019.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky https://www.tacr.cz/soutez/era-min-2/call-2019-3/ a https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2019.