Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
červen 2020
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
28. 11. 2019 - 12. 3. 2020

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Související dokumentace a formuláře

TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Pravidla pro publicitu
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Oficiální dokumenty výzvy

Call text (version 2019_12_03)
Guide for proposal submission
Form A – Proposal Technical Description
Gantt chart
CV of key personnel
Form B – Statement of Commitment
Form C – Statement of own funding
Financial plan
FAQs
Dokumenty pro české uchazeče

Národní podmínky pro českého uchazeče
Čestné prohlášení
Vše o BiodivClim Call 2019
TA CR Application Form_v3
Všeobecné podmínky v6
Formulář pro druh výsledku NmetS
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Národní podmínky pro českého uchazeče_v3
ERA-MIN 2 CALL 2019_TACR Application Form
Příručka pro českého uchazeče_Vše o ERA-MIN 2 Call 2019
Další

Harmonogram ERA-MIN 2 Call 2019

Výzva je uzavřena.

Mezinárodní výzva ERA-MIN 2 Call 2019 podporuje projekty v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Témata výzvy:

 1. Supply of raw materials from exploration and mining
  • Exploration
  • Mining operations
  • Mine closure and reclamation
 2. Design
  • Product design for increased raw material efficiency
  • Product design for reuse or extended durability of products
  • Product design to promote recycling
  • Product design for critical materials substitution
 3. Processing, Production and Remanufacturing
  • Increase resource efficiency in resource intensive production processes
  • Increase resource efficiency through recycling of residues or remanufacturing of used products and components
  • Increase resource efficiency using information and communication technologies (ICT)
 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  • End-of-life products collection and (reverse) logistics
  • End-of-life products pre-processing: pre-treatment, dismantling, sorting, characterisation,
  • Recovery of raw materials from End-of-life products
  • Increase recycling of End-of-Life products through information and communication technologies (ICT)
 5. Cross-cutting topics:
  • New business models (implementing circular economy aspects)
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials

Aby mezinárodní konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

 • délka projektu je 12 až 36 měsíců 
 • konsorcium je mezinárodní:
  • mezinárodní konsorcium musí mít minimálně tři partnery požadující podporu; partneři musí být z nejméně dvou zemí 
 • konsorcium projektu se běžně skládá z 3 – 6 partnerů
 • termín zahájení řešení mezinárodního projektu i zahájení řešení českého partnera   
  • nejdříve od: 1. 7. 2020 
  • nejpozději od: 1. 12. 2020 

Oficiální stránka výzvy era-min.eu

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 730238.

Novinky

ERA-MIN 3 Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
8. 11. 2023
- Do mezinárodní výzvy ERA-MIN 3 Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin, se přihlásilo…
ERA-MIN 3 Call 2023: Výzva v oblasti neenergetických nezemědělských surovin je otevřena
8. 12. 2022
- Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Termín pro příjem…