ERA-MIN 3 Call 2021: Mezinárodní výzva pro výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin je otevřena

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. 

Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 1. dubna 2021, 17:00 SEČ.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy (v originálním znění):

 1. Supply of raw materials from exploration to mining
 2. Circular Design
 3. Processing, Production and Remanufacturing
 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
 5. Cross-cutting topics – Sub-topics:
  > New business models
  > Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  > Social acceptance and trust/public perception of raw materials
  > Environmental, social, and health safety issues

V příručce Vše o ERA-MIN 3 Call 2021 najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče. 

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Belgie – Vlámsko (FWO a Hermesfonds/VLAIO) , Belgie – Valonsko (SPW-Recherche), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (Business Finland), Francie (ADEME a ANR), Chile (ANID), Německo (BMBF/JÜLICH), Irsko (GSI), Itálie (MUR), Jihoafrická republika (DST), Kanada – Québec (PRIMA), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI a CDTI), Španělsko – Navarra (CFNA), Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK)

Pro hledání partnerů můžete využít TA ČR Partnering Tool a ERA-MIN Joint Call LinkedIn Group.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET Cofundu, zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Pro aktuální informace sledujte webové stránky tacr.cz a era-min.eu.