EuroNanoMed 3 Call 2021: Blíží se konec příjmu návrhů projektů

Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy EuroNanoMed 3 Call 2021 končí 21. 1. 2021, 17:00 SEČ.

EuroNanoMed 3 Call 2021 je mezinárodní výzva, která je součástí nástroje Evropské komise ERA-NET Cofund, a je zaměřena na podporu projektů směřujících k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím mezinárodního elektronického systému

Každý český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR).

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 – EuroNanoMed 3 Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu”.

ID datové schránky: afth9xp

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu TA ČR EPSILON, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 750 000 €. Nejvyšší možná intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Veškeré aktuální dokumenty k výzvě naleznete na webové stránce www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2021/ v sekci “Dokumenty”.

Podrobné informace jsou rovněž k dispozici na webové stránce www.euronanomed.net.