Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
16. 11. 2020 - 21. 1. 2021
Termín vyhlášení výsledků
bude zveřejněno
Alokace
750 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
750 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace

Více informací

Mezinárodní výzva EuroNanoMed Call 2021 se připravuje.

Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

Výzva bude vyhlášena 16. listopadu 2020, předpokládaný termín pro podání zkrácených návrhů projektů je 21. ledna 2021.

Témata výzvy EuroNanoMed 3 Call 2021 jsou:

 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems
 • Regenerative medicine (toto téma není podporované TA ČR)

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně až ze sedmi partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. V jednom konsorciu však mohou být maximálně dva uchazeči ze stejné země.

Výzva podpoří spolupráci mezi veřejnou a výzkumnou sférou napříč těmito zeměmi: 

 • Belgie (FRS-FNRS)
 • Bulharsko (BNSF)
 • Česká republika (TA ČR)
 • Egypt (ASRT)
 • Estonsko (ETAg)
 • Francie (ANR)
 • Izrael (CSO-MOH)
 • Itálie (IMH)
 • Lotyšsko (VIAA)
 • Litva (RCL)
 • Polsko (NCBR)
 • Rumunsko (UEFISCDI)
 • Slovensko (SAS)
 • Španělsko (ISCIII, CDTI)
 • Tchaj-wan (MOST)
 • Turecko (TUBITAK)

Uchazeči ze všech zemí se řídí mezinárodními pravidly danými výzvou (stanovená v dokumentu Call text, který bude zveřejněn na oficiálních stránkách výzvy www.euronanomed.net) a také národními pravidly svého poskytovatele. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni (viz sekce Dokumenty).

Oficiální stránka výzvy: euronanomed.net
Pro hledání partnerů můžete využít:
TA ČR Partnering Tool
European Nanomedicine Map
EuroNanoMed partnering tool

kontaktní osoba:
Kristina Nehilčová
kristina.nehilcova@tacr.cz
+420 234 611 629