Více informací

Probíhá hodnocení návrhů projektů (full proposals).

Prezentace z informačního webináře je dostupná zde.

Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

Témata výzvy EuroNanoMed 3 Call 2021 jsou:

  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems
  • Regenerative medicine (toto téma není podporované TA ČR)

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně až ze sedmi partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. V jednom konsorciu však mohou být maximálně dva uchazeči ze stejné země.

Výzva podpoří spolupráci mezi veřejnou a výzkumnou sférou napříč těmito zeměmi:

seznam zemí je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 16. 11. 2020

ZEMĚ/
REGION
POSKYTOVATELORIENTAČNÍ ROZPOČET (EURO)
BELGIEFonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S.-FNRS)200.000
BULHARSKOBulgarian National Science Fund (BNSF)205.000
ČESKÁ REPUBLIKATechnology agency of the Czech Republic (TA CR)750.000
EGYPTEgyptian Academy of Scientific Research and Technology (ASRT)400.000
ESTONSKOEstonian Research Council (ETAg)100.000
FRANCIEAgence Nationale de la Recherche (ANR)2.500.000
ITÁLIEItalian Ministry of Health (IMH)1.000.000
IZRAELIsrael, Ministry of Health (CSO-MOH)300.000
LITVALietuvos mokslo taryba (RCL)100.000-150.000
LOTYŠSKOValsts izglītības attīstības aģentūra (SEDA/VIAA)420.000
POLSKONational Centre for Research and Development (NCBR)1.200.000
RUMUNSKOExecutive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)500.000
SLOVENSKOSlovak Academy of Sciences (SAS)120.000
ŠPANĚLSKONational Institute of Health Carlos III (ISCIII)1.000.000
ŠPANĚLSKOCentro Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI)500.000
TAIWANMinistry of Science and Technology (MoST)500.000
TURECKOThe Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)450.000

Uchazeči ze všech zemí se řídí mezinárodními pravidly danými výzvou (stanovená v dokumentu Call text, který bude zveřejněn na oficiálních stránkách výzvy www.euronanomed.net) a také národními pravidly svého poskytovatele. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni (viz sekce Dokumenty).

Oficiální stránka výzvy: euronanomed.net
Pro hledání partnerů můžete využít:
TA ČR Partnering Tool
European Nanomedicine Map
EuroNanoMed partnering tool

kontaktní osoba:
Kateřina Volfová
katerina.volfova@tacr.cz
+420 234 611 629