EuroNanoMed 3 Call 2021: Mezinárodní výzva pro projekty z oblasti nanomedicíny je otevřena

Mezinárodní výzva EuroNanoMed 3 Call 2021, která je součástí ERA-NET Cofund, je od 16. listopadu otevřena. Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

Témata výzvy EuroNanoMed 3 Call 2021 v originálním znění:

  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems
  • Regenerative medicine (toto téma není podporované TA ČR)*

*Českou část projektu spadající pod toto téma nemůže TA ČR zafinancovat. Výstupy české části projektu musí spadat pouze pod témata Diagnostics a/nebo Targeted delivery systems.

Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) můžete podávat do 21. ledna 2021, 17:00 SEČ.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 750 000 €. Nejvyšší možná intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

V příručce Vše o EuroNanoMed 3 Call 2021, která bude dostupná zde, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče. TA ČR k výzvě pořádá 26. listopadu 2020 od 9:00 informační webinář. Registrovat se můžete zde.

Země a poskytovatelé, kteří jsou do výzvy zapojeni:

Belgie (FRS-FNRS); Bulharsko (BNSF); Česká republika (TA ČR); Egypt (ASRT); Estonsko (ETAg); Francie (ANR); Izrael (CSO-MOH); Itálie (IMH); Lotyšsko (SEDA/VIAA); Litva (RCL); Polsko (NCBR); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS); Španělsko (ISCIII, CDTI); Tchaj-wan (MOST); Turecko (TUBITAK)

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složena minimálně ze tří a maximálně až ze sedmi partnerů, kteří pochází z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. V jednom konsorciu však mohou být maximálně dva uchazeči ze stejné země.

Informační webinář pro uchazeče ze všech zemí se uskuteční 18. listopadu 2020 od 14:00. Proběhne prostřednictvím platformy ZOOM na tomto odkazu. Seminář pořádá platforma EuroNanoMed 3 a proběhne v anglickém jazyce.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET Cofundu zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Pro aktuální informace sledujte webové stránky tacr.cz a www.euronanomed.net.