Evaluace Programu ÉTA: Multidisciplinarita a oborová kombinace, která není v Česku v aplikovaném výzkumu obvyklá

Průběžná evaluace Programu ÉTA, kterou realizovala Technologická agentura ČR (TA ČR) v průběhu roku 2019, přinesla řadu důležitých závěrů.
Mezi hlavní zjištění patří například to, že podpořené projekty se zaměřují na společensky významná témata jako digitální gramotnost, etiku
a provoz autonomních vozidel nebo nové didaktické metody reagující na technologické výzvy. Program je unikátní i v mezinárodním měřítku,
což potvrzuje zapojení zahraničního experta na kreativní ekonomiku Hasana Bakshiho do průběhu evaluace. 

Z hodnocení dále vyplývá, že i přes zapojení institucí, které se dříve programů TA ČR neúčastnily, existují stále klíčová pracoviště společenských, humanitních a uměleckých věd, která zůstávají nezapojená.

Kompletní závěry a doporučení evaluace jsou uvedeny ve ZDE