FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy

Dne 23.6.2021 proběhl informační seminář k projektu FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy. V rámci tohoto projektu vznikla metodika VÝME (VÝzvy a MEgatrendy), která umožňuje opakované stanovování výzev a megatrendů, které jsou důležité pro Česko. Díky této metodice lze docílit kontinuity v identifikaci výzev a trendů, a je možné se podívat, jak se výzvy a megatrendy v čase mění. Byly stanoveny první návrhy výzev a megatrendů, které dál budou rozpracovávány tak, aby bylo možno říci, do jakého výzkumu je třeba přednostně investovat veřejné prostředky – při jejich stanovování je orientačním mezníkem rok 2035 a 2050.

Seminář vedli zpracovatelé projektu z think-tanku České priority, z.ú., jehož misí je systematicky nalézat nejlepší řešení důležitých celospolečenských problémů. Seminář zahájila Rut Bízková (RVVI) představením projektu FUTURE-PRO, jehož primárním cílem je příprava podkladů pro stanovení aktualizovaných priorit orientovaného výzkumu, Duncan Cass-Beggs (OECD) příspěvkem o důležitosti foresightu a Eva Brožová (MPO) zdůrazněním užitečnosti projektu v kontextu národní RIS3 strategie.

V hlavní části semináře byla zpracovateli projektu osvětlena problematika foresightu, představena Metodika VÝME (VÝzvy a MEgatrendy) pro identifikaci megatrendů a velkých společenských výzev významných pro Česko, postup jejího vzniku, pokladový výzkum realizovaný pro sestavení této metodiky a také výsledky pilotní implementace Metodiky VÝME. Veškeré výstupy budou po oficiálním ukončení projektu přístupné na webových stránkách Českých priorit i TAČR. Účastníky semináře byla oceňována rigoróznost postupu a inkluzivní přístup se zahrnutím širokého spektra expertů a stakeholderů.

V závěru semináře vystoupil Vladimír Šucha, ředitel Společného výzkumného střediska (“JRC”) Evropské komise, který ocenil kvalitu projektu a akcentoval postup zpracování jako jeden z důležitých výsledků, a Daniel Kný (ÚV ČR), který zmínil využití výsledků projektu ve vznikající Síti EU pro strategický foresight. V diskuzi se účastníci semináře shodli na potřebě navazujících kroků a systémovém řešení velkých společenských výzev.

Projekt FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy, který byl podpořen z veřejných prostředků prostřednictvím rámcového dohody TITDUVCR646 v rámci programu BETA2 TA ČR. Na semináři bylo přítomno cca 90 účastníků, většina prostřednictvím online přenosu.