Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pozvánka: Semináře věnované veřejné soutěži Programu Éta a mezinárodní spolupráci

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala o konáníseminářů věnovaných nadcházející veřejné soutěži Programu ÉTA a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR.

Číst dál...

CHIST-ERA IV Call 2019: Mezinárodní výzva v oblasti informačních a komunikačních technologií

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 15. října 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena výzva v ERA-NET cofundu CHIST-ERA, podporující výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Číst dál...

Program TREND: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

Číst dál...

Pozvánka: Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXCSU920 "Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí"

Dne 10. září 2019 se od 10:00 hodin v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), místnost 043, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu ČSÚ k projektu TITXCSU920 s názvem „Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí“. Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Číst dál...

Program KAPPA: Aplikace pro hledání partnerů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o spuštění Aplikace pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Aplikace tak rozšíří stávající možnosti, jak najít vhodné zahraniční partnery v oblasti výzkumu a inovací. Slouží primárně účastníkům kontaktních seminářů po vyhlášení veřejné soutěže, ale také ostatním uchazečům o podporu v Programu KAPPA, kteří se seminářů účastnit nebudou. Aplikace je v angličtině a najdete ji na stránkách matchmakingkappa.tacr.cz.

Číst dál...