Novinky

Vizionáři 2017 opět ocenili projekty podpořené TA ČR

Ve čtvrtek 8. 12. 2017 byly již posedmé vyhlášeny vítězné projekty Vizionáři 2017. Oceněny tak byly nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Mezi oceněnými projekty se objevily i projekty podpořené Technologickou agenturou ČR (TA ČR) například rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti či fotoaktivní transparentní nátěrový systém.

Číst dál...

TA ČR hledá příležitosti ke spolupráci s USA v dopravním výzkumu

Během října navštívil Washington, DC zástupce Technologické agentury ČR (TA ČR), který se připojil k delegaci náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Kovačovské při jednání na Ministerstvu energetiky k česko-americké civilní jaderné spolupráci. ZÚ Washington připravil pro TAČR také doprovodné jednání na US Department of Transportation, které navázalo na návštěvu náměstka místopředsedy vlády Arnošta Markse a předchozí delegaci ministra dopravy Ťoka.

Číst dál...

Nalaďme se na nadcházející mezinárodní výzvu v Gender Net Plus

Během prosince bude vyhlášena společná mezinárodní výzva, která se tematicky zaměří na projekty zohledňující genderovou dimenzi v obsahu výzkumu. Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala konsorcia složená z partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí. Délka projektu je tři roky.

Číst dál...

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Kanceláře TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Kanceláře Technologické agentury ČR.

Číst dál...

Technologická agentura ČR vypracovala Zprávu o realizaci programu BETA

Technologická agentura ČR zveřejňuje Zprávu o realizaci programu BETA. Jedná se o první analýzu po ukončení programu BETA, na kterou naváže v roce 2018 vlastní závěrečné hodnocení programu.

Číst dál...