Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

POZVÁNKA: SEMINÁŘ KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 2. veřejné soutěži programu THÉTA, který se uskuteční 24. října 2018 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 13:00 do 16:00 hodin.

Číst dál...

Stanovisko k některým aspektům spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikem

S cílem pomoci spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky přináší Technologická agentura ČR (TA ČR) upřesňující výklad tzv. účinné výzkumné spolupráce jakožto jedné z možných forem vztahu mezi těmito subjekty. Tento rozbor vypracovala advokátní kancelář Holec, Zuska & partneři pro potřeby a za součinnosti TA ČR. Dokument si všímá také hraničních případů, kdy výzkumná organizace v rámci spolupráce s podnikem obdrží finanční příspěvek.

Číst dál...

Vědecko-technologická mise do Vietnamu

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala a vyzvala zájemce k účasti na vědecko-technologické misi do Vietnamu, která se uskuteční ve dnech 10.  až 14. prosince 2018.

Číst dál...

TA ČR a GA ČR společně pomohou výsledkům základního výzkumu do praxe

Ve středu 10. října 2018 podepsali předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) Alice Valkárová a předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Konvalinka memorandum o spolupráci. Společným cílem je synergický rozvoj podpůrných aktivit, směřujících k provázanosti základního a aplikovaného výzkumu, jakožto vzájemně nepostradatelných součástí inovačního procesu.

Číst dál...

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, gama, podprogram 2, seal of excellence

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. října 2018 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (program GAMA), podprogram 2, Seal of Excellence.

Číst dál...