Novinky

#TACRship ÉTA 14. května v Opero - pozvání na akci k 2. VS programu

V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA dne 9. května 2018 přicházíme s novým konceptem pro komunikaci mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR)a stávajícími i budoucími řešitelskými týmy. Akce nese název #TACRship ÉTA (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora) má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže.

Číst dál...

Konzultace k průběhu řešení projektu: Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky

Dne 4. května 2018 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) bude konat setkání s dodavateli a zástupci resortu ERÚ k projektu TIRXERU801 - Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice. Setkání je určeno především potenciálním dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Číst dál...

TA ČR odstartovala spolupráci s Brazílií

Dne 12. 4. 2018 došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a Nadací pro výzkum státu Sao Paulo (FAPESP).

Předseda TA ČR Petr Očko podepsal dohodu s prezidentem FAPESP Josém Goldembergerem. Účelem této dohody je  podpora vědeckého výzkumu a technického rozvoje v prioritních oblastech zájmu obou smluvních stran.

Číst dál...

Videozáznam a prezentace ze semináře k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra kompetence 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádala dne 10. 4. 2018 seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1. Uchazeči se na semináři seznámili zejména s koncepcí programu Národní centra kompetence 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihlášky), se způsobem hodnocení,  se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem a dalšími informacemi, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Číst dál...

Program ÉTA: shrnutí závěrů čtyř diskusních setkání k reflexi první veřejné soutěže

Během února a března 2018 jsme uspořádali ve spolupráci s řadou partnerů čtyři diskuse o proběhlé 1. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění. Velmi nás potěšil projevený zájem o diskusi od přibližně 320 přihlášených v Brně, Ostravě, Praze a Českých Budějovicích. Na těchto místech jsme prezentovali hlavní misi programu, zhodnotili jsme charakter došlých návrhů projektů a diskutovali jsme nad příklady dobré i špatné praxe.

Číst dál...