Novinky

DODATEČNÁ INFORMACE O SEMINÁŘI K 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 28. února 2018 seminář k vyhlášení 1. veřejné soutěže nového programu Národní Centra kompetence. Akce se bude konat od 14:00 hod na ČVUT, fakulta stavební (Thákurova 7, 166 29). V případě Vašeho zájmu o seminář, se prosím REGISTRUJTE ZDE. Seminář nebude vysílán živě ani nebude pořízen jeho videozáznam.

Číst dál...

Anketa: účast TA ČR v COFUNDECH

V současné době je Technologická agentura ČR (TA ČR) zapojena do třech projektů nástroje COFUND:

Tento nástroj umožňuje českým subjektům účastnit se mezinárodních výzev těchto konsorcií a navázat tak spolupráci se zahraničními kolegy. Za účelem rozšíření účasti v tomto typu nástroje zpracovala TA ČR seznam fungujících projektů typu COFUND (převážně spolufinancovaných H2020), ve kterých není zapojena ČR. V rámci těchto projektů je možné zvážit zapojení. Pokud máte zájem účastnit se mezinárodních výzev, sdělte nám jej prosím pomocí vyplnění krátkého dotazníku, který zabere cca 7min.

Číst dál...

INFORMACE PRO UCHAZEČE K VYHLÁŠENÍ 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu Národní centra kompetence 1, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

Číst dál...

Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2018

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.

Číst dál...

Společná mezinárodní výzva v rámci schématu M-ERA.NET 2 Cofund již v březnu

Plánujete podávat projekty do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Joint Call 2018?
Výzva zaměřená na projekty materiálového výzkumu bude vyhlášena již v březnu.

Číst dál...