Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

 

SAVE THE DATE: Workshop "ERA-NET COFUND AquaticPollutants & JPI Water"

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Vás zve na Workshop AquaticPollutants & JPI Water. Workshop se bude konat 19. 6. 2019 od 10:00 – 16:00 hod na Ministerstvu životního Prostředí na adrese Vršovická 1442/65, Praha 10.

Číst dál...

Volba nových členů kontrolní rady

Kontrolní rada Technologické agentury ČR (TA ČR) působí od 17. dubna 2019 v novém složení. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byli dne 11. dubna 2019 zvolení tři noví členové, kterými jsou prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., doc. Ing. Anna Putnová, CSc. a Mgr. Martin Wichterle. Dále dne 17. dubna 2019 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolení zbývající dva členové, kterými jsou prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBAIng. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.

Číst dál...

Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 1. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se plánuje na 12. června 2019.

Číst dál...

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Théta

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. října 2018.

Číst dál...

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ GAMA 2, PODPROGRAM 1

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 24. dubna 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (dále jen Program GAMA 2), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Číst dál...