Novinky

Šetření spokojenosti s novým informačním systémem ISTA

V uplynulých dnech bylo spuštěno první podávání návrhů projektů do nového informačního systému ISTA pro veřejné soutěže programů ZÉTA a EPSILON. Jelikož si Vážíme Vašeho názoru, prosíme Vás o zpětnou vazbu na nový informační systém.
Dotazník je možné vyplnit zde: https://goo.gl/forms/u5g6KNT22N8BXdiP2. Časová náročnost dotazníku je maximálně 5 minut. Všechny otázky jsou nepovinné a anonymní.
Získané informace použijeme pro úpravy systému. Nejčastěji vyskytující se odpovědi budou spolu s komentářem TA ČR zveřejněny na našich webových stránkách.

Pozvánka na seminář a předběžnou tržní konzultaci k projektu řešenému inovačním partnerstvím v BETA2

TA ČR si dovoluje pozvat dodavatele z řad řešitelů, kteří mají zkušenosti s řešením zakázek v oblasti terminologických slovníků a tezaurů, na seminář k připravovanému společnému projektu MV ČR a ČUZK. Cílem projektu je vytvořit obecnou metodiku a podpůrné technologie pro tvorbu, správu a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace (dále jen "NIPI"), s vazbou na existující nadnárodní tematické tezaury, s možností využití v dalších oblastech činnosti veřejné správy a to včetně revize a zdokonalení existujících národních slovníků a tezaurů s návrhem jejich společné koordinované správy.

Číst dál...

UKONČENÍ SOUTĚŽNÍ LHŮTY V PROGRAMECH ZÉTA A EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 10. 5. 2017 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu ZÉTA, do které uchazeči podali 249 návrhů projektů. Dále dne 17. 5. 2017 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do 3. veřejné soutěže programu EPSILON, do které uchazeči podali 295 návrhů projektů.

Číst dál...

Čtvrté vydání časopisu TA.Di

Tento týden vychází nové číslo časopisu Technologické agentury ČR TA.Di. Aktuální vydání je věnované především tématu výzkumu bez hranic či odstraňování bariér ve výzkumu v různých aspektech.

Číst dál...

pozvánka: Seminář Aktuální dotační příležitosti

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. pořádá ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR seminář o aktuálních dotačních příležitostech.Na semináři se dovíte nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o dotačních titulech Technologické agentury ČR a také o připravované výzvě dotačního programu Jihočeské podnikatelské vouchery.

Číst dál...