TRAMI

TRAMI: Mezinárodní projekt na podporu implementace misí unijního programu Horizontu Evropa
14. 12. 2022
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) je od roku 2022 součástí mezinárodního projektu TRAMI (TRAnsnational cooperation on the MIssions approach). Cílem projektu TRAMI je…