Česko-kyperský webinář k Evropským partnerstvím CET a DUT

22.
září
10 : 00 - 12 : 00
22. 9. 2023 10 : 00 - 22. 9. 2023 12 : 00
On-line

Technologická agentura České republiky (TA ČR) spolu s kyperskou agenturou Research and Innovation Foundation (RIF) pořádá Česko-kyperský webinář k Evropským partnerstvím Clean Energy Transition (CET) a Driving Urban Transitions (DUT). Akce proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM a bude v anglickém jazyce.

Cílem workshopu je představit výzvy v obou Partnerství a navázání možné spolupráce českých a kyperských uchazečů ve výzvách Partnerství CET Call 2023 a Partnerství DUT Call 2023.

Výzvy budou vyhlášeny v září 2023. V první části akce představíme mezinárodní podmínky pro zapojení, ale také zvlášť přiblížíme českým a kyperským uchazečům národní podmínky. Druhá část akce poskytne českým účastníkům příležitost prezentovat své nápady na výzkumné projekty, které lze předkládat v rámci výzev a navázat kontakty s partnery z Kypru za účelem předkládání společných návrhů projektů.

Registrovat na akci se můžete do 20. 9. 2023. Odkaz na webinář bude zájemcům zaslán až po registraci.

Předběžný program akce:

Cypriot-Czech Info Day on European Partnerships

Další informace k výzvám najdete na tomto odkazu.

TA ČR a RIF si vyhrazují právo na změnu programu, termínu akce a na její případné zrušení. O změnách vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.