Clean Energy Transition (CET)

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2022
probíhá hodnocení návrhů projektů

Novinky

Znovuotevření výzvy Partnerství CET Call 2022 pro možný přístup nových uchazečů do fáze full proposal (2. kolo)
10. 3. 2023
- Rádi bychom informovali o znovuotevření výzvy Partnerství CET Call 2022 a tím i možnosti přistoupení českých uchazečů do již vytvořených…
Clean Energy Transition (CET) Call 2022: Příjem návrhů projektů do 23.11.2022
14. 11. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů…
Clean Energy Transition (CET) Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky je otevřena
14. 9. 2022
- Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre…

Více informací

Partnerství CET (Clean Energy Transition Partnership) je multilaterální strategické Partnerství s rámcovým cílem výrazně podpořit implementaci “Evropského strategického plánu pro energetické technologie” (European Strategic Energy Technology Plan).

Hlavním úkolem Partnerství je proto posílit energetickou transformaci, a to skrze sdružování národních a regionálních programů financování zaměřených na technologie a systémová řešení potřebná pro uskutečnění tohoto přechodu. Partnerství CET tak usiluje o přechod řízený širokou škálou klíčových aktérů (průmyslem, veřejnými institucemi, akademickou obcí i občanskými skupinami) za účelem pasovat Evropu do role průkopníka v inovacích a zavádění čisté energie. 

Přispěje tak zároveň k naplnění aktuálních ambicí Evropské unie a Evropského výzkumného prostoru v oblasti klimatu (2030 Climate Ambitions) a k dlouhodobému plánu dosáhnout klimaticky neutrální společnosti do roku 2050. Partnerství CET se bude rovněž zabývat strategiemi a vizemi Evropské komise, jako například “Čistá planeta pro všechny” (Clean Planet for all) či “Zelenou dohodou pro Evropu” (European Green Deal).

Horizontální cíle Partnerství CET

  • Podnítit cestu Evropy k přechodu na čistou energii skrze sdružování a posilování národních, regionálních a mezinárodních programů financování VaVaI
  • Urychlit vývoj energeticky čistých technologií a přechod na široce dekarbonizované energetické systémy
  • Vybudovat inovační ekosystémy, které posílí vytváření kapacit na všech úrovních klíčových pro přechod na čisté energie (úrovně správy, aktérů, trhu, apod.)

Během bezmála sedmiletého trvání plánuje Partnerství CET, sdružující 70 národních či regionálních programů výzkumu, vyhlásit šest cofundových výzev. Kromě těchto aktivit se bude Partnerství věnovat navazujícím aktivitám v oblasti integrace a tranzice znalostí nebo vytváření tzv. Knowledge Communities (např. CETPartnership Knowledge Community).