Clean Energy Transition (CET)

Seznam soutěží

Novinky

POZVÁNKA: CETPartnership Joint Call 2024 Pre-Announcement Event - What’s in it for me?
4. 4. 2024
- Zájemci o příští výzvu v rámci evropského partnerství Clean Energy Transition Partnership (CETP) se mohou zúčastnit Joint Call 2024 Pre-Announcement…
Clean Energy Transition (CET) Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky je otevřena
20. 9. 2023
- Od 20. 9. 2023 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2023. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre…
POZVÁNKA: Česko-kyperský webinář k Evropským partnerstvím CET a DUT
12. 9. 2023
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) spolu s kyperskou agenturou Research and Innovation Foundation (RIF) pořádá Česko-kyperský webinář k…

Více informací

Partnerství CET (Clean Energy Transition Partnership) je multilaterální strategické Partnerství s rámcovým cílem výrazně podpořit implementaci “Evropského strategického plánu pro energetické technologie” (European Strategic Energy Technology Plan).

Hlavním úkolem Partnerství je proto posílit energetickou transformaci, a to skrze sdružování národních a regionálních programů financování zaměřených na technologie a systémová řešení potřebná pro uskutečnění tohoto přechodu. Partnerství CET tak usiluje o přechod řízený širokou škálou klíčových aktérů (průmyslem, veřejnými institucemi, akademickou obcí i občanskými skupinami) za účelem pasovat Evropu do role průkopníka v inovacích a zavádění čisté energie. 

Přispěje tak zároveň k naplnění aktuálních ambicí Evropské unie a Evropského výzkumného prostoru v oblasti klimatu (2030 Climate Ambitions) a k dlouhodobému plánu dosáhnout klimaticky neutrální společnosti do roku 2050. Partnerství CET se bude rovněž zabývat strategiemi a vizemi Evropské komise, jako například “Čistá planeta pro všechny” (Clean Planet for all) či “Zelenou dohodou pro Evropu” (European Green Deal).

Horizontální cíle Partnerství CET

  • Podnítit cestu Evropy k přechodu na čistou energii skrze sdružování a posilování národních, regionálních a mezinárodních programů financování VaVaI
  • Urychlit vývoj energeticky čistých technologií a přechod na široce dekarbonizované energetické systémy
  • Vybudovat inovační ekosystémy, které posílí vytváření kapacit na všech úrovních klíčových pro přechod na čisté energie (úrovně správy, aktérů, trhu, apod.)

Během bezmála sedmiletého trvání plánuje Partnerství CET, sdružující 70 národních či regionálních programů výzkumu, vyhlásit šest cofundových výzev. Kromě těchto aktivit se bude Partnerství věnovat navazujícím aktivitám v oblasti integrace a tranzice znalostí nebo vytváření tzv. Knowledge Communities (např. CETPartnership Knowledge Community).