Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně červen 2023
Alokace
2 450 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
Call Modules v rámci TRI 1, 3, 5: bez omezení | Call Module 7.1 v rámci TRI 7: 175 000 EUR | Call Module 7.2 v rámci TRI 7: 175 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
14. 9. 2022 - 23. 11. 2022

Výzva je uzavřena.

webináře

TermínAkceVíce informací/registrace
25. 10. 2022
CETPartnership Joint Call 2022 Info Day 2 (online)www.cetpartnership.eu/cetpartnership-joint-call-2022-infoday-2-online
4. 10. 2022TA ČR a NCBR online Workshop k výzvám Evropských partnerství CET, DUT a Water4Allprezentace
22. 9. 2022Information Session: TRI 1 Integrated Net-zero-emissions Energy Systemwww.cetpartnership.eu/tri/1 
20. 9. 2022Information/Network Event: TRI 5 Integrated Regional Energy Systemwww.eranet-smartenergysystems.eu/Event/90/JPP-SES-information-and-network-event-for-Joint-Call-2022-on-Integrated-Regional-Energy-System.html 
13. 9. 2022CETPartnership Call Launch Event Webinarwww.cetpartnership.eu/cetpartnership-joint-call-2022-infoday-online 

Dokumenty ke stažení

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy.

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy CET Call 2022_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy Partnerství CET Call 2022 _v2
Všeobecné podmínky_v7
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Partnerství CET Call 20222_v3
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_Partnerství CET Call 2022
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Nařízení komise
Pravidla pro publicitu
Smlouva o poskytnutí podpory CET_verze k 24. 2. 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory CET_verze k 24. 2. 2023
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

Informace o výzvě

Výzva Partnerství CET (Clean Energy Transition) Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), s cílem přispět k cíli EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem:

 

TRI 1 – Optimised integrated European net-zero emissions energy system
Témata
Call Module 1.1:  PowerPlanningTools
Call Module 1.2: RESDemoPowerFlex


TRI 3Enabling climate neutrality with storage technologies, hydrogen and renewable fuels and CCU/CCS
Témata
Call Module 3.1: CCU/CCS technologies
Call Module 3.2: Hydrogen and renewable fuels


TRI 5 –  Integrated regional energy systems
Téma
Call Module 5.1: Integrated Regional Energy Systems


TRI 7 Integration in the built environment
Témata
Call Module 7.1: R&I in clean energy integration in the built environment
Call Module 7.2: Solutions to energy transition in the built environment


Více o TRIs a Call Modulech zde.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7). Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu EPSILON, na který bude výzva navázána, a z Národního plánu obnovy (NPO), ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Velikost projektového konsorcia:

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Poskytovatelé podpory, kteří předběžně projevili zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (FIO, SPW), Česko (TA ČR), Dánsko (EUDP, IFD), Estonsko (ETAg, MKM), Finsko (BF), Francie (ANR, ADEME, RPL – Pays de la Loire), Irsko (GSI, SEAI), Island (RANNIS), Itálie (MUR, MiSE), Izrael (MoE), Kanada (ERA), Kypr (RIF), Litva (ENMIN), Lotyšsko (LZP), Maďarsko (NKFIH), Malta (MCST), Německo (BMWK, MWIDE, SMWK – Saxony), Nizozemsko (NWO, RVO), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Skotsko (SE), Španělsko (AEI, EVE, FICYT, CDTI, EUSKADI, SODERCAN), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC, SNSF), Turecko (TUBITAK), USA (DOE)

Pravidla výzvy:

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Čeští uchazeči musí splňovat tato mezinárodní pravidla výzvy a měli by tak věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým Call Module Proposalům (jednotlivým „Call textům“), které určují jaký typ uchazeče (člen projektového konsorcia) je pro jednotlivý Call Module způsobilý. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Oficiální stránka výzvy: www.cetpartnership.eu

Novinky

Partnerství CET Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
26. 7. 2023
- Do mezinárodní výzvy Partnerství CET Call 2022, která je zaměřená na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), se přihlásilo 7…
Znovuotevření výzvy Partnerství CET Call 2022 pro možný přístup nových uchazečů do fáze full proposal (2. kolo)
10. 3. 2023
- Rádi bychom informovali o znovuotevření výzvy Partnerství CET Call 2022 a tím i možnosti přistoupení českých uchazečů do již vytvořených…