Call 2022

Znovuotevření výzvy Partnerství CET Call 2022 pro možný přístup nových uchazečů do fáze full proposal (2. kolo)
10. 3. 2023
- Rádi bychom informovali o znovuotevření výzvy Partnerství CET Call 2022 a tím i možnosti přistoupení českých uchazečů do již vytvořených projektových konsorcií a jejich projektových záměrů ve 2.…
Clean Energy Transition (CET) Call 2022: Příjem návrhů projektů do 23.11.2022
14. 11. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) trvá do 23. 11. 2022, 14:00…
Clean Energy Transition (CET) Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky je otevřena
14. 9. 2022
- Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022, 14…
POZVÁNKA: Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
30. 8. 2022
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) spolu s polskou agenturou National Center for Research and Development (NCBR) pořádáČesko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a…
SAVE THE DATE: Mezinárodní konference Přechod na čistou energii s Evropskou platformou Smart Energy Systems
11. 8. 2022
- Zúčastněte se 18. a 19. října 2022 konference Evropské platformy společného programování Smart Energy Systems (JPP SES) k implementaci strategie “integrace energetických systémů” (ESI) na lokální,…