Konference: Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation

18.
dubna
9 : 30 - 17 : 00
18. 4. 2023 9 : 30 - 18. 4. 2023 17 : 00
Profesní dům, Malostranské náměstí 2/25, Praha 1

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Domem zahraniční spolupráce a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace pořádá konferenci s názvem „Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation“. Akce se uskuteční prezenčně 18. dubna v Profesním domě na Malostranském náměstí a zaměří se na diskuzi k postupům efektivní přeměny výsledků výzkumu do inovativních produktů, služeb a politik. Jedná se o zahajovací konferenci v rámci osvětové kampaně Evropské unie „Tour des Capitales“ zaměřené na podporu zásad zhodnocování znalostí.

Konference se zúčastní předseda TA ČR Petr Konvalinka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš a nebudou chybět ani představitelé Evropské komise či významní stakeholdeři z oblasti valorizace znalostí a transferu technologií v rámci ČR. Hlavním tématem konference bude diskuze k postupům efektivní přeměny výsledků výzkumu do inovativních produktů, služeb a politik.

Konference se uskuteční v rámci osvětové kampaně „Tour des Capitales“ zaměřené na podporu zásad zhodnocování znalostí, kterou v EU organizuje Generální ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o problematice zhodnocování znalostí a podpořit tak debatu o tom, jak efektivně přenášet výsledky výzkumu do inovovaných produktů, služeb a politik, jež budou mít významné společenské a ekonomické přínosy a dopady.

Česká republika se stane první hostitelskou zemí této kampaně, a to mj. i s ohledem na Doporučení Rady EU o hlavních zásadách pro zhodnocování znalostí, které bylo přijato během předsednictví ČR v Radě EU dne 2. prosince 2022. Hlavní zásady pro zhodnocování znalostí budou dále podpořeny dvěma Kodexy, které poskytnou pokyny k provádění principů zhodnocování znalostí, a to Kodexem správné praxe pro inteligentní využívání duševního vlastnictví a Kodexem správné praxe pro výzkumné pracovníky v oblasti normalizace.

Konference proběhne prezenční formou v prostorách Profesního domu v Praze. Jednodenní program konference bude obsahovat představení výše zmíněného Doporučení Rady EU a obou Kodexů, politickou debatu na téma implementace Doporučení Rady EU a Kodexů v českém prostředí či paralelní debatní sekce ke zhodnocování znalostí ve veřejných schématech financování výzkumu, vývoje a inovací, monitorování a hodnocení, pobídkám ke zhodnocování znalostí, včetně návrhů na zlepšení těchto nástrojů.

  • Registrovat se můžete prostřednictvím tohoto odkazu.