PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU: TITXTACR138 „HODNOCENÍ A EVALUACE 4.0" – APLIKACE MODERNÍCH METOD NLP, AI, STATISTIKY A DATA SCIENCE“

23.
června
10 : 00 - 12 : 00
23. 6. 2022 10 : 00 - 23. 6. 2022 12 : 00
Evropská 1692/37, Praha 6

Dne 23. června 2022 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci TA ČR k projektu TITXTACR138 s názvem „HODNOCENÍ A EVALUACE 4.0″ – APLIKACE MODERNÍCH METOD NLP, AI, STATISTIKY A DATA SCIENCE“

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu je zvýšení kvality a škálovatelnosti procesů Technologické agentury ČR týkajících se hodnocení projektů a evaluace programů díky využití metod umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka, data mining a statistické analýzy dat. Projekt je zaměřen především na: 1. automatizaci práce s výstupy oponentů při hodnocení projektů, 2. automatizaci části kvalitativního výzkumu využívaného při evaluacích programů prostřednictvím chatbotů, 3. přiřazování projektů oponentům na základě heterogenních, textových a semi-strukturovaných dat, 4. identifikaci potenciálně problematických elementů při hodnocení projektů oponenty a analýza kvality jejich práce statistickými metodami. Projekt je založen na analýze vhodných přístupů a metod zejména z oblasti AI/NLP a výzkumu způsobů jejich adaptace na konkrétní úlohu, resp. data. Na tyto aktivity pak naváže vývoj příslušných softwarových aplikací pro potřeby TA ČR.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s
odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.


Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je po registraci bezplatný. Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním. Po proběhlé konzultaci bude zde umístěn zápis a prezentace.